Quan gaudir es converteix en tortura

Les vacances són aquest moment desijat en què podem desconnectar de rutines i alliberar-nos de l’estrès laboral. No obs tant, en algunes ocasions, el que hauria de ser una experiència enriquidora es con verteix en una verita ble tortura psicològica ..//..

Leave a Comment